• Nå får du gratis tilgang til tidligere versjoner (2005, 2006 og fra 2008 til 2016) i PDF-format og til Håndboka om vannskader (Mycoteam)
 • Bokens innhold gir en grunnleggende innføring i hvordan kulde- og varmepumper fungerer, monteres og driftes. Boken gir også en innføring i relevante teknologier som erstatter eller minsker anvendelsen av Fgasser, samt sikker håndtering ved bruk av disse.
 • Dette er en praktisk oppslagsbok for kuldetekniske entreprenører og konsulenter. Den omhandler grunnleggende varmepumpeteknologi og kuldeteknikk.
 • Et digitalt tillegg til papirutgaven av Rørhåndboka 2020 med bladene som er fjernet fra papirboka.
 • Denne boka er et bindeledd mellom det teoretiske grunnlaget og de praktiske installasjonene i et sanitæranlegg, fra prosjekteringen til utførelsen. Forfatterne kombinerer fagkunnskapen til produsenter, læringsmiljøer og installatører med den aktuelle lovgivningen og deres praktiske erfaring.
 • Ventilasjonsteknikk Del I - Grunnlaget og systemer av Leif I. Stensaas er nå tilgjengelig i digital utgave. Boka var beregnet for undervisning i ingeniørhøgskoler og tekniske fagskoler. Den kan også brukes ved løsning av prosjekteringsoppgaver og, selv om noe av innholdet er utdatert, anses den fortsatt som uunnværlig av ventilasjonsbransjen.
 • Standard abonnementsvilkår for vann og avløp skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.
 • Håndboken belyser ulike områder innen drift og vedlikehold, og tar for seg utfordringer en driftsorganisasjon må ta stilling til i hverdagen.
 • Prenøk danner det perfekte oppslagsverket for alle som driver med enten prosjektering, utførelse eller drift av energianlegg, og inneholder mer enn 150 relevante temahefter.
 • Boken tar for seg styring og regulering, SD-anlegg og systemforståelse, drift, vedlikehold og energiøkonomisering i bygninger. Videre gir den en innføring i inneklima, luftbehandling og energifordeling.
 • Her finner du videoer fra ulike foredrag og presentasjoner relatert til VVS-faget. Innholdet blir fortløpende utvidet.
 • Ventilation technology. Compendium TEP4315 and TEP4245. Dette arbeidsdokumentet er kun forbeholdt Instituttet for energi- og prosessteknikk på NTNU.
 • Ventøk består av mer enn 150 temahefter, og er et viktig støtteverktøy for alle som jobber med prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg. Her vises hvordan man praktisk utfører disse oppgavene i henhold til gjeldende krav, energibehov og miljøhensyn.
 • Normen er bindeleddet mellom regelverket og bransjen, og viser kravene og metodene. Boka er et oppslagsverk som hjelper deg å velge de riktige løsningene ved prosjektering, drift og vedlikehold av vannbårne energianlegg i bygg.
 • Boka tar for seg det teoretiske grunnlaget for prosjektering av energisystemer med vann som distribusjonsmedium, og egner seg både som håndbok for ingeniører, rørleggere og entreprenører, og som lærebok.
 • Boka omhandler det teoretiske grunnlaget for prosjektering av et ventilasjonssystem for å sikre et godt inneklima i bygg. Denne første delen tar for seg emnene: inneklima, fuktig luft, varmeoverføring, strømningsteknikk, luftmengdebehov, typer av ventilasjonssystemer og luftstrømninger i rom.
 • Boka omhandler det teoretiske grunnlaget for prosjektering av et ventilasjonssystem for å sikre et godt inneklima i bygg. Denne delen tar for seg emnene: lyd og lyddemping, energibruk, behovsstyrt ventilasjon, kanaler, brannsikring, innregulering og overlevering.
 • VVS-tegning er et læremiddel som kan benyttes i rørlegger-, mester- og ingeniørutdanningen, og som informasjons- og oppslagsverktøy for alle aktører i rørleggerbransjen.
 • Kuldehåndboka 2007 består av tre hoveddeler: en teknisk del, Kuldenormen 2007 og en opplysningsdel om kuldebransjen. Kuldenormen 2018 kan kjøpes hos Norsk Kjøleteknisk Forening.
 • Dette er veilederen til NS-EN 12828:2012+A1:2014, som omhandler vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg.
 • Dataverktøy med klimadata for bygg- og tekniske anlegg fra 175 værstasjoner over hele Norge. Programmet ble utviklet i samarbeid med met.no og utgitt i 2007 av Siv.ing. Eiliv Sandberg.